Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2017

Spoštovani!

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji organiziramo tradicionalne Dneve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dneve, ki bodo 26. in 27. septembra 2017 v Kongresnem centru Portus (Hotel Slovenija), v Portorožu.

Glavna tema REHA dnevov 2017 bo PRIHODNOST – MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI DELA ZA INVALIDE.

V okviru programa bomo spregovorili o prihodnosti, od digitalizacije, robotizacije do avtomatizacije delovnega okolja, in o tem, kako dosegati ravnotežje med tehnološkim napredkom in novo nastajajočimi tveganji za delo in zaposlovanje ljudi oziroma potrebe po delu, ki zagotavlja socialno varnost. Izpostavili bomo, katere so možnosti za delo ranljivih skupin, predvsem za invalide, ter katere veščine in znanja bodo potrebni za ohranjevanje delovnih mest oziroma nove zaposlitve.

V prvem delu bodo predstavljeni različni pristopi in modeli družbene skrbi za delo z ljudmi. Spoznali bomo tudi tuje izkušnje pri zaposlovanju invalidov, in sicer model zaposlitvene rehabilitacije v Avstriji in na Hrvaškem. Posebej bodo predstavljene novosti pri poklicni rehabilitaciji v Sloveniji.

Letos bomo program REHA dnevov izvedli plenarno, z udeležbo dveh predavateljic iz tujine in vrsto priznanih slovenskih predavateljic in predavateljev z različnih družbenih področij.

V okviru izobraževalnih dnevov bomo prvič podelili letne nagrade delodajalcem za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov na podlagi javnega natečaja. Prejemnikom bodo podeljene listine INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE. Listino podeljuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.

Izobraževalni dnevi so namenjeni strokovnjakom, ki delamo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, predstavnikom invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, predstavnikom reprezentativnih združenj delodajalcev in reprezentativnih invalidskih organizacij ter zainteresiranim strokovnim delavcem, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo.

Za organizacijski odbor: Karl Destovnik


Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2016

Spoštovani!

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji organiziramo tradicional­ne Dneve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dneve, ki bodo 27. in 28. septembra 2016 v Kongresnem centru Portus (Hotel Slovenija), v Portorožu.

Reševanje zaposlitvene problematike invalidov zahteva poznavanje že ustaljenih poti za reševanje ter ustvarjalnost in inovativnost pri iskanju novih rešitev. Letošnji REHA dnevi »DO ZAPOSLITVE INVALIDOV VODI VEČ POTI« so namenjeni širšemu pogledu na različne dejavnike, od katerih je odvisna uspešnost zaposlitve in tudi ohranitev zaposlitve.

Tudi letos smo pripravili bogat vsebinski program, z udeležbo tuje predavateljice in priznanih slovenskih predavateljev.

V prvem dnevu bomo spoznali, kako lahko koncept socialne aktivacije prispeva k vključevanju po meri ljudi ter kakšen pomen imata iskanje potenciala in motiviranje posameznika. Poleg že obstoječih oblik zaposlovanja se bomo osredotočili še na priložnosti za razvoj podjetništva med invalidi, ki se v Evropi že uveljavlja kot uspešen koncept zaposlovanja ranljivih skupin ter strategijo razvoja socialne ekonomije znotraj katere je uveljavljeno zaposlovanje invalidov v invalidskih podjetjih. Spoznali bomo tudi tuje izkušnje pri zaposlovanju invalidov, in sicer model zaposlitvene rehabilitacije v Estoniji.

V drugem dnevu bomo spoznali izkušnje in stališča delodajalcev o zaposlovanju invalidov, izkušnje pri prehodu mladih iz šole na trg dela in delovanje zaposlitvenih centrov v zadnjem obdobju. Predstavljeni bodo ukrepi in strategije za zagotavljanje ustreznih delovnih mest, kot so zdravo in varno delo in delovno okolje, spodbudna organizacijska klima in sprejemanje raznolikosti na delovnem mestu. Kaj se nam obeta na področju evropskih projektov, ki omogočajo nove priložnosti na trgu dela, nas bodo seznanili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Izobraževalni dnevi so namenjeni strokovnjakom, ki delamo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, predstavnikom invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov ter predstavnikom reprezentativnih zdru­ženj delodajalcev in reprezentativnih invalidskih organizacij.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo.

Za organizacijski odbor: Karl Destovnik


Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2015


Spoštovani!

V Portorožu so 22. in 23. septembra 2015 potekali tradicionalni dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dnevi, v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča in Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Srečanja se je udeležilo 162 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, pri delodajalcih in invalidskih združenjih.

Glavna tema letošnjega srečanja je bila »Nove oblike in dobre prakse pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov«. Poglede in izkušnje pri zaposlovanju invalidov so predstavili številni ugledni strokovnjaki in izkušeni strokovni delavci in sicer dr. Jože Mencinger iz Ekonomskega inštituta Pravne fakultete, Mitja Žiher iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, prof. dr. Metod Dodič Fikfak iz Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, mag. Janez Vidmar, dolgoletni sodelavec na področju zaposlitvene rehabilitacije ter izvajalci zaposlitvene rehabilitacije: mag. Petra Štampar in Ana Kapel (Centerkontura d.o.o.), mag. Teja Bandel (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča), Barbara Zupančič (Šentprima) in Damjan Žnidarčič (CRI Celje d.o.o.). Domačim strokovnjakom se je pridružila tudi Margaret Haddock, predsednica Evropske zveze za podporno zaposlovanje (European Union of Supported Employment).

Pomembnost in koristnost vključevanja invalidov v običajno delovno okolje ostaja med pomembnejšimi temami REHA dni in prihodnjimi izzivi stroke. Glede na splošne gospodarske razmere je bilo izpostavljeno, da moramo za dvig stopnje zaposlenosti invalidov še naprej razvijati inovativne modele in pristope, ki omogočajo zaposlovanje invalidov, in kar je še pomembnejše, ohranitev njihove zaposlitve. Dobre prakse uspešnih zaposlitev invalidov potrjujejo, da so invalidi ob upoštevanju njihovih sposobnosti in interesov ter zahtev in organizacijske kulture delodajalca ter ob ustreznih ukrepih za spodbujanje zaposlovanja, strokovni podpori in sodelovanju različnih strokovnih institucij zaposljivi na mnogih delovnih mestih. Uspešno zaposlovanje v različnih okoljih in na različnih delih pa pomeni tudi raznoliko in vključujočo družbo ter pripomore k ozaveščanju delodajalcev in razvijanju družbene odgovornosti.

Kot uspešen model zaposlovanja invalidov v običajnem delovnem okolju se je izkazal model podpornega zaposlovanja. Podporno zaposlovanje prinaša mnoge koristi, tako invalidu kot tudi delodajalci in družbi. Govorimo o socialni vključenosti invalidov, ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti in nenazadnje finančnih koristih za državo, saj je strošek brezposelnosti večji kot strošek strokovne podpore.

Kot del aktivnosti evropskega projekta ZMOREMO, katerega  osnovni namen je prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov ter zaposlovanja invalidov na odprtem trgu dela, je bila organizirana okrogla miza na kateri so sodelovali tudi predstavniki delodajalcev, ki so v letu 2014 zaposlovali največ invalidov.

Po okrogli mizi so bila prvič podeljena priložnostna priznanja petim delodajalcem, ki so imeli v letu 2014 zaposlenih največ invalidov in sicer: Mercator d.d., Pošta Slovenije d.o.o., Gorenje d.d., Unior d.d. in Krka d.d.. Podelitev priznanj največjim zaposlovalcem invalidov za leto 2014 je tudi napoved začetka podeljevanja letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov preko zakonsko določenega javnega natečaja. Priznanja sta podelila predstavnica ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelila ga. Dragica Bac, generalna direktorica direktorata za invalide in Karl Destovnik, predsednik skupščine Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.

V okviru REHA dni so bila podeljena priznanja za življenjsko in uspešno delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanja so prejeli Nevenka Ropret, Brane Bucaj (posthumno) in Rajko Brglez. Sedmim izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije pa so bili podeljeni so tudi evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS Assurance in EQUASS Excellence.

ZIZRS - Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 34 50
E-pošta: zizrs@siol.net
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke