Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja na podlagi 76. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12-ZPIZ-2, 98/14 in 18/21) in 4. člena  Pravilnika o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov  (Uradni list RS, št. 18/17 in 23/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik)


JAVNI NATEČAJ ZA PODELITEV LETNIH NAGRAD ZA DOBRO PRAKSO NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA INVALIDOV ZA LETO 20211.
Nagrada za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: letna nagrada) se podeljuje enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov v Republiki Sloveniji. Letno nagrado v imenu Republike Slovenije podeljuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.

Prejemniku letne nagrade se podeli listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.«

2.
Letno se podeli do šest nagrad delodajalcem in to po eno nagrado v naslednjih skupinah  organizacij oziroma gospodarskih družb:  
a.)    organizacija (zavod, ustanova, društvo),
b.)    mikro in mala družba,
c.)    srednja družba
d.)    velika družba
e.)    invalidsko podjetje,  
f.)    zaposlitveni center.

3.
Za prejemnika letne nagrade lahko predlog vložijo delodajalci s sedežem v Republiki Sloveniji. Kandidati za letno nagrado morajo izpolnjevati merila za podelitev nagrad in sicer:
  • število in delež zaposlenih invalidov (ustvarjanje novih delovnim mest in ohranjanje obstoječih delovnih mest za invalide, enakovredno plačilo invalidom, enake možnosti kariernega razvoja, vlaganja v izobraževanja in prekvalifikacije ipd),
  • fizična in psihosocialna dostopnost (arhitektonska dostopnost objektov delodajalca, prilagoditve delovnega mesta, zagotavljanje prilagojenega transporta, fleksibilnost pri zagotavljanju delovnih mest invalidom, odnos delovnega okolja do invalidov ipd.),
  • spodbujanje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije invalidov ter programov za ohranjanje zaposlitve in vrnitve invalidov na delo,
  • širši družbeni vpliv (sodelovanje z invalidskimi organizacijami, strokovna promocija procesov vključevanja invalidov v delovno okolje, osveščanje in promoviranje zaposlitvenih možnosti invalidov in enakopravnega vključevanja v družbo ipd.),
  • inovativnost pri zagotavljanju enakih možnosti za zaposlovanje, zagotavljanje drugega ustreznega dela in ohranjanje zaposlitve invalidov (inovativni procesi prilagoditve delovnih procesov, projekti z visoko dodano vrednostjo na področju zaposlovanja invalidov ipd.).

Prejemnik letne nagrade ne more biti delodajalec iz 5. člena Pravilnika.

4.
Predlog za podelitev letne nagrade mora vsebovati izpolnjen obrazec, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod rubriko Javna naročila/javni razpisi. Predlog mora vsebovati poleg splošnih podatkov jasno in obširno  utemeljitev predloga predlagatelja za letno nagrado v skladu s posameznimi točkami meril za podelitev letnih nagrad.

5.
Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko v skladu s 5. členom Pravilnika na Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, Linhartova cesta 51, Ljubljana, s pripisom na ovojnici: »Javno naročilo za podelitev  nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2021«, najkasneje do 1. avgusta 2022.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan s priporočeno pošiljko.

6.
Podelitev letnih nagrad delodajalcem bo 27. septembra 2022 v okviru letnega strokovnega izobraževanja REHA dnevi 2022 v Portorožu.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, REPUBLIKE SLOVENIJE
ZIZRS - Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 34 50
E-pošta: zizrs@siol.net
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke