Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2018 – 25. in 26. 9. 2018

Portorož, Kongresni center Portus (Hotel Slovenija)Glavna tema je bila RAZVOJ DRUŽBENO ODGOVORNEGA OKOLJA IN DELOVNA MESTA ZA INVALIDE.

Prvi del programa je bil namenjen glavni temi, o kateri so razpravljali povabljeni predavatelji. Pri družbeni odgovornosti gre za koncept, v katerega se vključujeta skrb za družbo in okolje. V ospredju sta bila predvsem družbena odgovornost do zaposlenih in raven uresničevanja njihovih pravic z družbeno odgovornim delovanjem podjetij. Predstavljeni so bili: evropska strategija družbene odgovornosti in nacionalna strategija za varno in zdravo delo, družbena odgovornost in voditeljstvo ter pogledi predstavnikov civilne iniciative, javnih služb in invalidov. Seznanili smo se tudi s podpornim zaposlovanjem invalidov s primeri dobre prakse podpornega zaposlovanja na Portugalskem.

Drugi del programa je bil namenjen predstavitvi dobrih praks pri ustvarjanju delovnih mest za invalide v družbeno odgovornem okolju. Izpostavljene so bile predvsem tiste prakse, s katerimi je moč doseči boljšo ozaveščenost okolja pri ustvarjanju novih in prilagojenih zaposlitev invalidov na trgu dela. V tem delu so sodelovali strokovni delavci izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, poklicne rehabilitacije v okviru ZPIZ Slovenije in strokovni delavci iz Hrvaške.

Poglede in izkušnje pri zaposlovanju invalidov so predstavili številni ugledni strokovnjaki in izkušeni strokovni delavci. Na izobraževalnem srečanju z mednarodno udeležbo so bili predstavljeni plenarna predavanja in primeri dobre prakse.

Plenarna predavanja (vabljeni predavatelji):

 • prof. dr. Danica Purg, IEDC Poslovna šola Bled: Družbena odgovornost in odgovorno voditeljstvo 
 • Monica Leonardo, APEA Združenje za podporno zaposlovanje Portugalske: Zaposlitvena rehabilitacija na Portugalskem
 • mag. Anita Hrast, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO: Evropske usmeritve na področju družbene odgovornosti – dobre prakse
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Nova resolucija o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027
 • David Razboršek, Zavod vozim: Heroj – mit ali realnost 
 •  Jan Kovačič, Taktika plus: Kako znanja in izkušnje uporabne psihologije omogočajo družbeno odgovorno okolje
 • Damjan Habe, Peskovnik: Okolje – nujna podpora za rehabilitacijo in osebnostno rast.

Predstavitve primerov dobre prakse in projektov:

 • Peter Šalej, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: Poklicna rehabilitacija in delodajalci
 • Tanja Korošec, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – SOČA:
 • Prilagoditev delovnega mesta pred zaposlitvijo
 • Ana Barić, Ivana Matoš, Višnja Majsec Sobota, Antonija Mekić in Mia Pavlić Cindrić, URIHO Zagreb, Hrvaška: Rezultati primjene upitnika za procjenu indeksa radne sposobnosti i upitnika inteziteta sagorijevanja na poslu na zaposlenicima URIHO-a
 • mag. Petra Štampar, Centerkontura, d. o. o.: Preprečevanje izgorelosti na delovne mestu v povezavi z delovnim okoljem in organizacijsko kulturo
 • Sladjana Čosič, Bernarda Drobnič in Darja Jamnik, Želva, d. o. o.: Prehod iz nezaposljivosti na trg dela
 • Damjan Žnidaršič in Cristian Tomas Rant, CRI Celje, d. o. o.: Prilagoditev delovnega mesta kot podpora in možnost uspešne zaposlitve
 • Natalija Perčič, Racio, d. o. o., in Tanja Đaković, Društvo Želva Eureka Žalec: S povezovanjem do večje družbene odgovornosti
 • Ksenija Bratuš Albreht, Šentprima: S povezovanjem in družbeno odgovornostjo do vključujočega delovnega okolja
 • mag. Maja Strle Zovko in mag. Tatjana Dolinšek, obe ZIZRS: Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta Prehod mladih
 • Moira Kobše, Ozara, d. o. o.: STORYTELLING – opolnomočenje posameznikov in ranljivih skupin s sodelovalnim pristopom – mednarodni projekt
 • mag. Dean Premik, ZPIZ Slovenije: Peti mednarodni kongres medicinskih izvedencev v Republiki Sloveniji, 11. do 13. 4. 2019, Laško.


V drugem dnevu REHA dnevov so bile na podlagi javnega natečaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti drugič podeljene letne nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Prejemniku letne nagrade so podelili listino, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE.

Nagrade za dobro prakso za leto 2017 so prejela podjetja: Centernorma, predelava lesa, d. o. o., Eurobox, proizvodnja in trgovina, d. o. o., Dobrovita, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o., in Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o.

Nagrade za dobro prakso sta podelila Breda Božnik, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Karl Destovnik, predsednik odbora za izvedbo javnega natečaja. Po podelitvi nagrad je bil plenarni pogovor s predstavniki dobitnikov nagrad.

V okviru REHA dnevov so bila podeljena tudi priznanja ZIZRS za življenjsko in uspešno delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, poimenovana po dr. Zdravku Neumanu. Priznanja ZIZRS za leto 2018 so prejeli: Damijana Peterlin, Boris Gačnik in Igor Ivanetič.

Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev EQUASS Assurance je bil podeljen izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije: IP Posočje in Šentprima.

Srečanja se je udeležilo 214 strokovnih delavcev, ki delujejo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, invalidskega varstva in zaposlovanja invalidov, ter strokovni delavci, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

ZIZRS - Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 34 50
E-pošta: zizrs@siol.net
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke